Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:

Velkommen til Medlemssystemets FAQ (frequently asked questions) side.
Vi vil her besvare det mest vanlige det blir spurt om.

Vennligst velg enten en kategori til venstre, eller skriv inn et ord databasen kan lete etter.

Fordelaktig for klubbene!
Klubbene som bruker betalingssystemet i NKFs medlemssystem har inntekt av dette. 
Det administrative IT gebyret pr. transaksjon er kr. 5,- hvorav kr. 2,- tilfaller klubben og

kr. 3,- brukes til videreutvikling av systemet.
Vil klubben starte opp med en smart innkrevning av treningsavgifter,
ta kontakt med en av oss i forbundsadministrasjonen, tlf. 9820 KAMP (5267)


Brukermanual for systemet
Det skjer stadig oppdateringer av medlems- og betalingssystemet. Brukermanualene blir  oppdatert tilsvarende. Det anbefales at du sjekker for oppdateringer regelmessig, slik at

du alltid har den nyeste versjonen.

Brukermanualer finnes i innloggingsbildet til portalen. 

 Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Free Guestbooks   Free Web Tools   Cheap Domains 
Powered by Bravenet