Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:
Category: Siste nytt og nye funksjoner
 1. Siste nytt høsten 2011:
 2. Tilgang for andre kampsportgrupper i fleridrettslag
 3. Nye ønsker fra klubbene og enkeltmedlemmene sendes post@kampsport.no
 4. Forsikringstilgang via NKFs medlemssystem
 5. Ny løsning for glemt passordfunksjon
 6. Oppdateringer og installasjoner for høsten 2012 1. Siste nytt høsten 2011:
  Det er gjort mange småjusteringer/forbedringer i medlemssystemet i.l.a. høsten 2011 som optimaliserer brukervennligheten i systemet. Det er ikke hensiktsmessig å ramse opp alt, men kan eksemplifisere dette ved at felt for tlf.nr. nå aksepterer blanke ”tegn” og at det er mulig å søke på personer bare ved bruk av for eksempel endelsen i etternavn ( –sen som i Hansen). AvtaleGiro formularet er endret slik at klubbene kan ha egne kommentarer. AvtaleGiro kontrakten fungerer også som påmeldingskupong for klubber som ikke benytter betalingsdelen. Blank/tom kontrakt kan i motsetning til tidligere nå lastes opp under informasjonsfeltet til klubben. Kopi av AvtaleGiro kontrakt kan også utsendes på nytt til medlemmer. Videre er det installert funksjon for å ta ut rapport over solgte varer, med utvalg på en vare, samt vise bestillers tilknytning til avd./parti i klubben på liste over uleverte bestillinger. Graderingsdelen er oppgradert betydelig. Nå har klubben mulighet til å regulere om egne medlemmer skal få tilgang eller ikke til selv å ajourføre sine graderinger (under svart belte/DAN nivå) i medlemssystemet. Videre har stilartsorganisasjonene overoppsyn med graderinger innen klubber som er tilsluttet respektive stilart. Det er også lagt opp til en enklere og bedre registreringsrutine for graderinger, herunder med mulighet for masseregistrering av for eksempel et helt parti med utøvere. Se brukermanualens kap. 6 for nærmere info.
  144 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 2. Tilgang for andre kampsportgrupper i fleridrettslag
  Det jobbes med en løsning som gir kampsportgrupper (for eksempel kickboxing, judo) tilgang til NKFs medlemssystem. Dette utifra at et fleridrettslag kan ha våre idretter som for eksempel karate, taekwondo, jujutsu og samtidig ha andre utenforliggende kampsporter som eksempelvis judo. Mot at disse benytter betalingsdelen i systemet kan de få tilgang til å ha alle sine kampsportgrupper i samme system.
  169 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 3. Nye ønsker fra klubbene og enkeltmedlemmene sendes post@kampsport.no
  NKF forbundsadm. noterer seg alle ønsker om forbedringer i medlemssystemet som meldes. Ved jevne mellomrom sorteres ønsker og grupperes for best å kunne ta tak i beslektede ønsker samt sammenholde ønsker opp mot hverandre der det det kan være motstrid. NKFs evne til å investere i utvikling og forbedringer avhenger av klubbenes vilje til å ta i bruk betalingsdelen i systemet, da det er her inntektene ved adm.gebyr kommer og som er øremerket videreutvikling. I tillegg må selvfølgelig alle ønsker meldes ved å sende disse til post@kampsport.no.
  232 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 4. Forsikringstilgang via NKFs medlemssystem
  NKFs medlemsforsikring vil bli tilgjengeliggjort via personlig profil i NKFs medlemssystem. Det vil si at hvert enkelt medlem kan logge seg på via Single Sign On (SSO – kun en innlogging) og se vilkår, finne og innsende elektronisk skaderegistreringsskjema, kjøpe tilleggsdekning etter behov og etter hvert andre forsikringer også
  129 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 5. Ny løsning for glemt passordfunksjon
  Over nyttår kommer ny løsning for glemt passordfunksjon. Brukerne kan (når dette er installert) benytte sin egen E-postadresse som grunnlag for glemt passordfunksjon i motsetning til dagens løsning. De vil da få tilsendt Brukerid og Passord for de Id'er som E-postadressen er registrert på.
  94 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 6. Oppdateringer og installasjoner for høsten 2012
  Det er kommet nye installasjoner nå på høsten for 2012. En stor del av dette innebærer oppdateringer i funksjoner for stenveadministrasjon og påmelding. I tillegg er personlig profil og medlemsprofilen for hvert medlem oppdatert så det nå er plass til kontaktinformasjon for to foresatte.
  96 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful
Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Online Photo Albums   Free Web Tools   Cheap Domains 
Powered by Bravenet