Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:
Category: Fra medlem til forbund
 1. Jeg har ikke brukernavn og passord for pålogging til NKFs medlemsverktøy for klubbene. Hva gjør jeg?
 2. Jeg får ikke logget meg på. Innloggingsbildet mangler felt for brukernavn og passord.
 3. Jeg får ikke oppdatert min Personlige Profil?
 4. Hvorfor skal medlemsdataene registreres?
 5. Hva med personvernet? Har datatilsynet sagt dette er ok?
 6. Hvorfor måtte jeg oppgi høyde når jeg registrerte meg?
 7. Jeg vil betale på samme måte som før pr. halv/helår. Kan klubben/forbundet påtvinge meg månedlige betalinger eller/og AvtaleGiro kontrakt?
 8. Klubbledelsen sier de har sendt meg SMS tekstmelding, men jeg har ikke mottatt noe. Hvorfor?
 9. Jeg er medlem i flere klubber tilsluttet Kampsportforbundet. Må jeg betale medlems/forsikringsavgiften til forbundet i begge klubbene?
 10. Jeg vil si opp medlemskapet, hvordan går vi frem for å få stoppet betalingene? 1. Jeg har ikke brukernavn og passord for pålogging til NKFs medlemsverktøy for klubbene. Hva gjør jeg?
  Brukernavn kan du få av medlemsansvarlig i klubben på forespørsel. Be da også om å få oppgitt den e-post adressen som klubben har registrert på deg. Ved pålogging med brukernavn kan du klikke på ”glemt passord” og systemet genererer automatisk et nytt passord som sendes din registrerte e-post adresse, så derfor har du behov for å vite hvilken adresse som er registrert.
  267 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 2. Jeg får ikke logget meg på. Innloggingsbildet mangler felt for brukernavn og passord.
  Når leverandøren av NKFs medlemsverktøy, MySoft, installerer oppdateringer eller gjør andre ting i systemet, hender det at de må stenge portalen for pålogging i en stund. Når dette er av kortere varighet blir det ikke nødvendigvis varslet om dette og man møter ”stengt dør”. Prøv igjen litt senere. Hvis problemet vedvarer, kontakt forbundet på tlf. 9820 KAMP (5267) eller e-post post@kampsport.no .
  251 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 3. Jeg får ikke oppdatert min Personlige Profil?
  Hvis man bruker en annen nettleser enn Internet Explorer, kan man oppleve problemer. Enkelte versjoner av Firefox og andre nettlesere fungerer ikke optimalt. Forsøk på nytt med siste versjon av Internet Explorer. Fungerer det fortsatt ikke, ta kontakt!
  249 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 4. Hvorfor skal medlemsdataene registreres?
  Både klubb, stilart, Norges Kampsportforbund (NKF), Idrettsforbundet og NKFs forsikringsselskap har alle behov for oppdatert medlemsinformasjon. For at medlemsforsikringen skal gjelde må man stå oppført på medlemslisten som aktivt medlem. Det er videre lovpålagt å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister (jf. NIFs lov § 10-7) og NKFs medlemsverktøy integreres med denne. Videre fremkommer det av NKFs egen lov §4 at alle medlemsgrupper/klubber skal rapportere til forbundet slik forbundsstyret fastsetter.
  251 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 5. Hva med personvernet? Har datatilsynet sagt dette er ok?
  Systemet er basert på roller og rettigheter og NKF har begrenset adgang til datagrunnlaget pr. enkeltmedlem. Klubbenes medlemsansvarlige (klubbstyrene) har et legitimt behov for mer informasjon enn hva overordnete organisasjonsledd har og dette er hensyntatt i NKFs medlemsverktøy. Idrettsforbundet har egen avtale med Datatilsynet og skal også ha masterdatabasen i.f.t. medlemsdataene. Personvernhensyn skal være ivaretatt.
  240 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 6. Hvorfor måtte jeg oppgi høyde når jeg registrerte meg?
  Mange klubber har oppstartpakke hvor drakt er inkludert i prisen. Klubben trenger da å få oppgitt høyde for å kunne levere riktig draktstørrelse.
  270 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 7. Jeg vil betale på samme måte som før pr. halv/helår. Kan klubben/forbundet påtvinge meg månedlige betalinger eller/og AvtaleGiro kontrakt?
  Styrene i de enkelte organisasjonsledd har hjemmel i NIFs lov (basislovnormen for idrettslag §3) til å fastsette hvordan medlemsrapportering og inndrivelse av fordringer skal skje, mens selve medlemskontingenten må fastsettes av årsmøter. Dersom et enkeltmedlem ikke ønsker å være tilsluttet klubben på de vilkår som er fastsatt, må man enten øve innflytelse gjennom de demokratiske organer eller vurdere å avslutte sitt medlemskap. Utmelding skjer på samme måte som innmelding med skriftlig melding til klubbledelsen.
  294 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 8. Klubbledelsen sier de har sendt meg SMS tekstmelding, men jeg har ikke mottatt noe. Hvorfor?
  Det er mulig å reservere seg mot SMS utsendelser via Personlig Profil i NKFs medlemsverktøy fordi kostnaden per SMS belastes mottaker. I tilegg kan enkelte abonnementstyper ha sperre i.f.t. denne type SMS samt at enkelte mottakere kan ha tomt kontantkort. Sjekk din Personlige Profil og se om reservasjon er haket av samt sjekk opp ditt abonnement i.f.t. evt. restriksjoner.
  248 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 9. Jeg er medlem i flere klubber tilsluttet Kampsportforbundet. Må jeg betale medlems/forsikringsavgiften til forbundet i begge klubbene?
  Enkeltmedlemmer betaler ikke medlems-/forsikringsavgift til forbundet men til klubben, så det er klubbene selv som må ta stilling til hvorvidt du skal betale full medlemsavgift der du er medlem. Klubbene betaler for sitt medlemskap i forbundet herunder inndriver og videreformidler obligatorisk forsikringsavgift per enkeltmedlem. Medlemskontingenten for klubben til forbundet er basert på antall enkeltmedlemmer (vedtatt av klubbene selv på forbundstinget). De fleste klubbene finansierer sin medlemskontingent til forbundet med påslag på medlemsavgifter fra enkeltmedlemmet til klubb. Forbundsadm. må følge tingets vedtak og har ikke anledning til å avvike overfor klubbene i.f.t. avgiftssatser pr. klubb.
  252 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 10. Jeg vil si opp medlemskapet, hvordan går vi frem for å få stoppet betalingene?
  Oppsigelse av medlemsskapet i klubben sendes skriftlig til klubbledelsen. Klubbledelsen på sin side må stoppe faktureringen i medlemsportalen, ref. brukermanualens kap. 6.7!
  257 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful
Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Counters & Site Stats   Online Photo Albums   Free Blogs   Free Web Hosting 
Powered by Bravenet