Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:
Category: Medlemsdata og lagring
 1. Vi får ikke endret og lagret medlemsdata samt at ledetekst for ikoner er borte. Hvorfor?
 2. Vi får ikke slettet verv (under administrator/styret) som er registrert i systemet.
 3. Hvorfor skal medlemsdataene registreres?
 4. Hva med personvernet? Har datatilsynet sagt dette er ok?
 5. Hvordan kan vi se hvor mange medlemmer som har blitt innmeldt i en periode?
 6. Kan vi søke opp medlem på andre kriterier, som for eksempel e-post?
 7. Klubben har i dag et eget medlemssystem. Finnes det et API grensesnitt som vi kan benytte for å legge inn og hente ut data fra NKFs medlemsverktøy?
 8. Hvor kan klubben registrere nye medlemmer selv?
 9. NIFs idrettsregistrering via NKFs medlemssystem
 10. Vi har registrert et medlem dobbelt – hva gjør vi?
 11. Hvorfor utsendes AvtaleGiro kontrakt til medlemmene når klubben ikke bruker betalingssystemet?
 12. Hvorfor må klubbene oppdatere medlemmenes e-poster og tilgjengeliggjøre for personlig Profil (PP)?
 13. Vi vil regulere all info til medlemmene i klubben selv. Hvorfor skal forbundet og andre kunne sende ut info og reklame direkte til klubbens medlemmer? 1. Vi får ikke endret og lagret medlemsdata samt at ledetekst for ikoner er borte. Hvorfor?
  Hvis man bruker en annen nettleser enn Internet Explorer, kan man oppleve problemer. Enkelte versjoner av Firefox og andre nettlesere fungerer ikke optimalt. Forsøk på nytt med siste versjon av Internet Explorer. Fungerer det fortsatt ikke, ta kontakt!
  206 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 2. Vi får ikke slettet verv (under administrator/styret) som er registrert i systemet.
  Verv slettes ikke men pasifiseres under vervdata slik at historiske data ikke forsvinner
  203 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 3. Hvorfor skal medlemsdataene registreres?
  Både klubb, stilart, Norges Kampsportforbund (NKF), Idrettsforbundet og NKFs forsikringsselskap har alle behov for oppdatert medlemsinformasjon. For at medlemsforsikringen skal gjelde må man stå oppført på medlemslisten som aktivt medlem. Det er videre lovpålagt å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister (jf. NIFs lov § 10-7) og NKFs medlemsverktøy integreres med denne. Videre fremkommer det av NKFs egen lov §4 at alle medlemsgrupper/klubber skal rapportere til forbundet slik forbundsstyret fastsetter.
  229 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 4. Hva med personvernet? Har datatilsynet sagt dette er ok?
  Systemet er basert på roller og rettigheter og NKF har begrenset adgang til datagrunnlaget pr. enkeltmedlem. Klubbenes medlemsansvarlige (klubbstyrene) har et legitimt behov for mer informasjon enn hva overordnete organisasjonsledd har og dette er hensyntatt i NKFs medlemsverktøy. Idrettsforbundet har egen avtale med Datatilsynet og skal også ha masterdatabasen i.f.t. medlemsdataene. Personvernhensyn skal være ivaretatt.
  183 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 5. Hvordan kan vi se hvor mange medlemmer som har blitt innmeldt i en periode?
  Etterhvert som medlemmer innmeldes registreres disse med innmeldingsdato. Man kan søke opp alle før/etter en dato, alt. laste ned til excel og sortere der.
  193 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 6. Kan vi søke opp medlem på andre kriterier, som for eksempel e-post?
  Trykk på ikonet for utskriftsvennlig versjon og søk på e-post der (ved Internet Explorer, gå i menyen ”edit” og ”find on this page” ).
  182 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 7. Klubben har i dag et eget medlemssystem. Finnes det et API grensesnitt som vi kan benytte for å legge inn og hente ut data fra NKFs medlemsverktøy?
  NKFs medlemsverktøy for klubbene integreres med Idrettsforbundets sentrale database som er master i systemet. NKF har ikke anledning til å benytte API grensesnitt ut mot andre medlemssystemer.
  182 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 8. Hvor kan klubben registrere nye medlemmer selv?
  Under funksjonsmenyen for ”Godkj. medlem” beskrevet i brukermanualens kap. 6 fremkommer en oversikt over "Interessenter via bli medlem". Nederst på siden er det en knapp for ”nytt medlem” hvor klubben selv kan registrer nye medlemmer.
  175 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 9. NIFs idrettsregistrering via NKFs medlemssystem
  Det har fra starten vært planlagt at klubbene skal slippe NIFs idrettsregistrering ved at NKFs medlemssystem tar hånd om dette automatisk ved integrasjon til NIF. Foreløpig er dette ivaretatt ved at klubbene kan ta ut medlemsstatistikk og bruke som grunnlag for NIFs idrettsregistrering, men full automatikk er det ikke, noe som vil vedvare inntil videre. Årsaken er at NIF ennå ikke har fått utviklet sin webservice for integrasjon på dette punkt, og det er uvisst når dette vil foreligge. Integrasjon med NIFs databaser vil innledningsvis kun skje på stamdata (begrenset basisinformasjon).
  311 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 10. Vi har registrert et medlem dobbelt – hva gjør vi?
  Et av medlemsnummerne må da registreres som utmeldt. Korriger da innmeldt dato til 1.1. og sett utmeldtdato til 1.1.
  176 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 11. Hvorfor utsendes AvtaleGiro kontrakt til medlemmene når klubben ikke bruker betalingssystemet?
  Selv om betalingsdelen ikke benyttes utgjør påmeldingskupongen i AvtaleGiro kontrakten den aktive påmelding som NIF krever ved evt. bokettersyn i klubben. D.v.s. at klubben må kunne vise til en underskrevet påmeldingskupong som innmelding i klubben, uavhengig av hvilken betalingsmåte som velges.
  168 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 12. Hvorfor må klubbene oppdatere medlemmenes e-poster og tilgjengeliggjøre for personlig Profil (PP)?
  Ved at enkeltmedlemmene/foresatte får tilgang til PP får de sin lovmessige rett til innsyn i de data klubben/forbundet har på den enkelte samt at det gir mulighet for medlemmet til å vedlikeholde sin profil selv, til hjelp for klubb. Medlemmet får også tilgang til flere funksjoner, bl.a. verving som kan være svært nyttig for klubben. Før nyttår 2012 må klubbledelsen ha klargjort for at PP kan åpnes for alle enkeltmedlemmene. Melding sendes post@kampsport.no når dette er klart.
  126 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 13. Vi vil regulere all info til medlemmene i klubben selv. Hvorfor skal forbundet og andre kunne sende ut info og reklame direkte til klubbens medlemmer?
  Det er kun klubb og forbund som kan utsende info til medlemmene. Hvert medlem står haket av med reservasjon mot reklame og SMS, men kan selv velge å åpne opp for dette gjennom Personlig Profil (PP). Gjennom e-post og SMS har klubben mulighet til å informere medlemmer om ulike forhold som for eksempel avlysning av trening grunnet sykdom eller lignende. Forbundet sentralt vil kun unntaksvis benytte kanalen mot enkeltmedlemmene.
  158 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful
Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Counters & Site Stats   Free Blogs   Free Guestbooks   Free Web Hosting 
Powered by Bravenet