Return to Website

Frequently Asked Questions - Ofte stilte spørsmål
Search The FAQ:
 

FAQ Index
Ask A Question


Categories:
Category: Innlogging og medlemsskap
 1. Medlemmer sier de ikke har fått tilsendt brukernavn og passord. Hvorfor? Hvordan kan vi få medlemmene pålogget NKFs medlemsverktøy?
 2. Vi har konkurranseutøver(e) som har meldt overgang til ny klubb. Hvordan gjøres dette i NKFs medlemsverktøy?
 3. Ikonene for webshop og verving vises ikke. Hvorfor?
 4. Hvordan melder man seg ut? Avslutter autogiro? Oppsigelse av sitt medlemskap? 1. Medlemmer sier de ikke har fått tilsendt brukernavn og passord. Hvorfor? Hvordan kan vi få medlemmene pålogget NKFs medlemsverktøy?
  Dersom e-post feltet inneholdt ugyldig eller feil e-post adresse på det tidspunktet brukernavn og passord ble utsendt, har medlemmene naturlig nok ikke mottatt dette. Klubben må oppdatere e-post feltet og deretter sende melding eller opplyse på trening om hvilket brukernavn de har (=medlemsnr.). Ved første gangs pålogging er passordet KSxxxx (xxxx = medlemmets postnr.), men medlemmene kan med sitt brukernavn bare klikke på ”glemt passord” så genererer systemet automatisk et nytt passord som sendes medlemmets registrerte e-post adresse.
  338 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 2. Vi har konkurranseutøver(e) som har meldt overgang til ny klubb. Hvordan gjøres dette i NKFs medlemsverktøy?
  Overgang mellom klubber i.f.t. konkurranseutøvernes representasjon og påmelding til stevner skal meldes forbundsadm. på post@kampsport.no , jf. http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/klubbdrift/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=6042505. For øvrig opprettes og nedlegges medlemskap i klubben slik brukermanualen tilsier i kap. 6!
  361 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 3. Ikonene for webshop og verving vises ikke. Hvorfor?
  Dette er fordi NKFs medlemsverktøy kun er åpnet for klubbens administrator/styret og ikke for medlemmene for øvrig. Klubbledelsen må laste ned medlemsliste i excel og sjekke at alle medlemmene er påført korrekt e-post adresse. Da først kan melding sendes post@kampsport.no slik at forbundsadm. kan åpne for at brukernavn og passord utsendes alle medlemmene i klubben. Da vil også ikonene for webshop og verving vises.
  250 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful


 4. Hvordan melder man seg ut? Avslutter autogiro? Oppsigelse av sitt medlemskap?
  Innmelding og utmelding er klubbens ansvar, og forbundet har ikke rettigheter til å blande seg i dette uten fullmakt. Når man sender skriftlig utmelding til klubben er det deres ansvar og sørge for at medlemskapet (og det dette innebærer) avsluttes i forhold til kontrakten mellom klubb og medlem. På grunn av dette tar man kontakt med klubben man er medlem i for utmelding.
  187 visitor(s) thought this was helpful. Do you? Yes, it was helpful No, it was not helpful
Get your own FREE Faq today! 
Report Content ·  · Free Blogs   Email Forms   Free Web Tools   Cheap Domains 
Powered by Bravenet